Les vendes d’Herbes de Mallorca augmenten un 33 %
( 19/04/22 )

L’any 2021 es varen comercialitzar 1,07 milions de litres d’Herbes de Mallorca, la qual cosa va suposar un augment del 33% respecte l’any 2020 (807 milers de litres). Cal considerar que l’excepcionalitat de l’any 2020 va fer que tan l’elaboració com les vendes d’Herbes de Mallorca fossin inferiors a les habituals dels darrers anys.

 

Si es comparen les dades de comercialització amb l’any 2019 s’observa com es varen comercialitzar 1,19 milions de litres, un 10% més que al 2021. S’observa una tendència a la recuperació del mercat.

 

 

Les vendes d’Herbes de Mallorca augmenten un 33 %  - Notícies - Illes Balears - Productes agroalimentaris, denominacions d'origen i gastronomia balear
Logo Govern