L’any 2021 la producció de Gin de Mahón va augmentar un 28% respecte el 2020
( 07/03/22 )

El 2021 la producció de Gin de Mahón va ser de 210 milers de litres, un 28% més que el 2020

(164 milers de litres).

 

Pel que fa a la comercialització, les vendes foren de 273 milers de litres, un 48% superior que l’any anterior, encara que cal comparar les dades també respecte l’any 2019 ja que l’any 2020 va ser molt excepcional.

 

Si es comparen les dades de producció i de comercialització de l’any 2021 respecte el 2019 s’observa com encara no s’ha arribat als volums de producció ni de comercialització d’abans de la pandèmia.

 

Els mercats de destinació foren les Illes Balears (62%), un 11% la resta d’Espanya i el mercat exterior amb un 27%.

 

Del mercat exterior és destacable el mercat d’Estats Units (15%) i l’alemany (13%).

 

Més informació aquí.

L’any 2021 la producció de Gin de Mahón va augmentar un 28% respecte el 2020 - Notícies - Illes Balears - Productes agroalimentaris, denominacions d'origen i gastronomia balear
Logo Govern