Consulta el perfil nutricional dels aliments de les Illes Balears
( 03/10/22 )

El web www.illesbalearsqualitat.es disposa d’una secció de recursos on hi podeu trobar diverses eines per conèixer millors els aliments tradicionals de les Illes Balears.

 

A la secció de recursos podeu accedir a l’apartat de llibres de consulta on hi ha l'“Estudi per a la identificació dels aliments tradicionals de les Illes Balears característics de la dieta mediterrània”.

 

A l’esmentat estudi, desenvolupat per la Universitat de les Illes Balears, es defineix el perfil nutricional des aliments més característics de les Iles Balears, a més a més s’analitza el vincle dels esmentats aliments amb la dieta mediterrània.

 

Consulta el perfil nutricional dels aliments de les Illes Balears  - Notícies - Illes Balears - Productes agroalimentaris, denominacions d'origen i gastronomia balear
Logo Govern